00201222935477


https://www.youtube.com/watch?v=j3_cxLKyukk
https://www.youtube.com/watch?v=AkvnvJ_YnQc
https://www.youtube.com/watch?v=Fc_QSQv4RwU
https://www.youtube.com/watch?v=uUw4Xt6Cf7U
https://www.youtube.com/watch?v=4IAeALSsmlE
https://www.youtube.com/watch?v=fVPdgFFWGBU
https://www.youtube.com/watch?v=S7Rt0KbCofc
https://www.youtube.com/watch?v=KZW7CSoeO-0
https://www.youtube.com/watch?v=iVzYnLei6xM


24 .

00201222935477.
.
( , , , , ,
, , , , ,
)

....

..
.

00201222935477
ɡ


ȡ


ɡ ǡ
"" ""
ɡ
ɡ .
........
48

00201222935477


24 .


00201222935477


https://www.youtube.com/channel/UCUc...nUA0AdtaJ50z5A
: || : || :

ȡ ʡ

hgado hgv,phkd fhgsu,]dm ,hghlhvhj hguvfdm gg[gf ,hglpfm