01223179993 || 01023140280 || 0235710008 || 01095999314 || 01092279973||01210999852 || 01096922100 || 01010916814||01220261030||01207619993||0235682820| |01060037840||01283377353
0235699066 || 01154008110 ||0235700997 || 0235700994 || 01129347771 || 01112124913 ||
( _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
iberna , , , , , , , , , , ( )
1.
2.
3. ( )
4. .. ... ... ...
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11. 10
12. .
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
. . . . :
" " " (( 10% ))
..
: ( )
( 40 ) 30
.. 72
50 ( )
iberna iberna iberna iberna iberna iberna iberna iberna iberna iberna iberna iberna iberna iberna iberna iberna iberna iberna iberna iberna iberna iberna iberna iberna iberna iberna iberna iberna iberna iberna iberna iberna iberna iberna
.. ǡ
01223719993 , 0235700994, 01129347771 , 0235710008 , 01095999314, 01154008110, 01023140280, ( 01010916814 )
iberna iberna iberna iberna iberna iberna iberna iberna iberna iberna iberna iberna iberna iberna iberna iberna iberna iberna iberna iberna iberna iberna iberna iberna
..
01023140280
01129347771
01220261030
01093055835 ( )
, , , , , , , , , 15 , , , , , , , , , , , , , , , , 6 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
0235710008


ȡ ʡ

;at hu'hg tvd.v hdfvkh 01154008110 * wdhkm p]hzr hg.dj,k 0235682820 egh[m yshgm ,;dg