: - || : || :

ȡ ʡ

hguhf ],vh - gufm ,;vha kh, ,hk